ORC - metody liczenia wyników, część 2.
Współczynniki specjalne i programy do liczenia wyników.
03.06.2017

W świadectwie pomiarowym ORC, na pierwszej stronie, po prawej, znajduje się mała ramka "special scoring". Są w niej zawarte współczynniki proste (ToT i ToD) dla dwóch wyróżnionych rodzajów wyścigów:
Double Handed i Non Spinaker. W pierwszy przypadku współczynniki zostały wyznaczone dla zmniejszonej wagi załogi (domyślnie 170 kg), w drugim zostały obliczone bez uwzględnienia żagli dodatkowych (spinakery). W Polsce o wyścigach typu drugiego nie słychać.
Jeżeli chodzi o współczynniki dla double handed, to sprawa wygląda już inaczej. W Polsce występują już regaty dla ograniczonych załóg, czyli i wyścigi par i regaty samotników.
Po lekturze pierwszej części ktoś może zapytać, jaki jest sens stosowania tych współczynników, skoro są to współczynniki proste, których należy unikać.
To prawda, zastosowanie metody ToT lub ToD dla współczynników specjalnych jest regresem w liczeniu wyników. Odpadają metody oparte na PCS (bo nie mamy charakterystyk prędkości jachtu).
Więc czemu? Chodzi o to, żeby uniknąć "wyścigu zbrojeń" na regatach samotników i DH. Zmiany świadectw od tego roku są kosztowne i wielu armatorów się na to nie decyduje. W tej sytuacji ktoś, kto zmniejszył na dane regaty wagę załogi, jest automatycznie trochę faworyzowany. Tylko dlatego że go stać (pamiętajmy że po regatach DH  samotników świadectwo trzeba ponownie zmienić na regaty załogowe).
Dochodzą zamieszanie i błędy np. w pobieraniu świadectw ze strony ORC.
Poza tym, w regatach DH i zwłaszcza samotników świadectwo jako odzwierciedlenie osiągów jachtu jest mniej wiarygodne. Dlatego że załoga ograniczona do jednej albo dwóch osób nie jest w stanie pływać na poziomie przewidywanym przez program. Brak autopilota na jachcie, żagli dodatkowych oraz wiele innych czynników powodują znacznie większe odchyłki od wartości teoretycznych niż sam sposób liczenia wyników regat. W tej sytuacji: "po co przepłacać" czyli i tak nie ma różnicy.

Do obliczania wyników regat możemy stosować dwóch głównych programów: CyberAltura i Scorer.
Pierwszy powstał dawno temu w Hiszpanii, drugi od roku powstaje w Grecji i jest oficjalnym programem ORC do liczenia wyników. Czemu tylko te dwa programy? Bo są darmowe, a programy Velum i Manage2sails są płatne.
Scorera można pobrać ze strony ORC po zalogowaniu się (jest darmowa, ale trzeba to zrobić) i po zainstalowaniu jest on w pełni gotowy do użycia. Altura ma swoją stronę www.cyberaltura.com, program po zainstalowaniu działa, ale nie tworzy wydruków. Trzeba go zarejestrować zgodnie z instrukcją (darmowe) i po otrzymaniu kodu uzyskamy w pełni funkcjonalny program. To uzyskanie kodu czasami trwa, bo na maile aktywacyjne odpowiada ręcznie twórca programu.

Zaletami Altury są: większa przejrzystość, możliwość samodzielnego spolszczenia programu (co ja zrobiłem dla podstawowych wydruków i gdyby ktoś chciał, to mogę wysłać odpowiedni plik), możliwość dostosowania wydruków do potrzeb (kolumny widoczne lub nie), obsługa przy imporcie współczynników DH, możliwość edycji danych jachtu łącznie z pełną tabelką osiągów.
Wadą jest upierdliwość przy generowaniu pdfów (trzeba zmieniać strony kodowe w widokach, żeby znaki narodowe poprawnie się wyświetlały, brak części metod liczenia wyników (ToD Triple Number), brak części predefiniowanych kursów (trzeba trasy konstruować dla każdego przypadku), oraz błąd w metodach opartych na PCS, polegający na tym, że Implied Wind najszybszego jachtu nie jest automatycznie przypisywany pozostałym jachtom, tylko trzeba to zrobić ręcznie dla wyścigu (to jest jeden z przypadków gdy w programie podajemy siłę wiatru dla całego wyścigu).

Zaletami Scorera są: lepsza obsługa stron kodowych i znaków narodowych, łatwiejsze generowanie pdf-ów z wynikami, możliwość automatycznej aktualizacji świadectw jachtów (gdy jakiś armator zmienia świadectwo w trakcie regat lub przygotowań), dostępność wszystkich metod liczenia wyników, łatwiejsze tworzenie tras/kursów, rozwijanie programu. Nie ma błędu z "implied wind".
Wadami brak możliwości personalizacji wydruków, brak spolszczenia, ukrycie części opcji programu w dość dziwnych miejscach.

Warto zauważyć, że oba programy pozwalają policzyć wyniki dla klas KWR i OPEN. Metody co prawda są w obu programach inne, ale to działa. Tylko korzystać!
No właśnie, korzystać z programów i korzystać z głową.
W razie pytań - zapraszam.