Średniowiecze mało znane.
Albo wcale. Wynalazków druga część.
5.11.2017

Podziękowanie dla Marcina Kołacza za konsultacje i bardzo krytyczną krytykę.

Wynalazków było znacznie więcej i tutaj ich dalsza część.
Przyjmuje się, że okulary powstały w roku 1286, i nie jest to wynalazek importowany. Okulary w sensie szkieł osadzonych w ramkach i nakładanych na nos.
Zapewne powstały dlatego, że przepisywanie i tworzenie ksiąg psuło wzrok. Książka w postaci nam znanej, czyli zszytych kartek, to też wynalazek średniowieczny i rodzimy.
Książki były bogato zdobione, często w drogich oprawach. Ale poza księgami do czytania były też księgi handlowe czy ogólnie firmowe. Zapis księgowy winien/ma, jedno i dwustronny, powstał także w średniowieczu (zachowały się księgi z tamtych czasów) a z nim klasyczna, znana nam księgowość.
Skoro firmy, to i bankowe przelewy pieniężne (listy kredytowe), znane na pewno od czasu wypraw krzyżowych.
Wtedy też, mimo początkowego sprzeciwu kościoła, upowszechnił się system dziesiętny, oraz pojęcie zera. Owszem, to Arabowie, a raczej Hindusi, ale przyjęło się i w Europie, i to bardzo szybko, ównie przez kupców i przedsiębiorców.

Coś dla pań: szklane, metalizowane lustra (XIII w.), aromatyzowane i barwione mydła (VIII w), guziki z dziurkami (XIII w.) i dla wszystkich mechaniczny zegar wskazówkowy (XIV w.).
D
użą poprawą jakości życia było wymyślenie pieców z kominami i kominków, w końcu dym przestał się snuć po mieszkaniach czy kuchniach.

A budowle? Przede wszystkim gotyk. Kościoły, zamki ale i stodoły czy spichlerze, mosty. W kościołach piękne witraże - też nowość. Gotyk w sensie smukłych, strzelistych budowli, ze ścianami z witrażami (nowe rozwiązania konstrukcyjne nie wymagały już pełnych ścian).
Do budowania były stosowane taczki - wynalazek chiński, ale się powszechnie zadomowił.

Kwestie prawne i ustrojowe. Parlamentaryzm był znany wcześniej (Republika Rzymska). Ale był to raczej wyjątek niż reguła. W średniowieczu parlamenty w sensie współczesnym powstawały w wielu krajach i robiły się coraz bardziej powszechne. Pierwszy parlament istniejący do dziś to Althing na Islandii, postał w roku 930. Z drugiej strony spisane prawa, w tym Wielka Karta Swobód (rok 1215) - wstęp do praw człowieka?
W tamtych czasach powstało też szkolnictwo powszechne (na miarę czasów, ale jednak). Były to wiejskie szkoły parafialne oraz szkoły katedralne. Liczba ludzi umiejących czytać, pisać i liczyć, wzrosła, zwłaszcza od czasów Karola Wielkiego. I było to dostępne teoretycznie dla każdego (Ockham pochodził ze wsi a został wykładowcą na Oxfordzie).
W sumie to właśnie Średniowiecze zapoczątkowało rozwój szkolnictwa dostępnego dla wszystkich
W roku 1447 w Wenecji powstała ochrona patentowa. W postaci znacznie rozsądniejszej niż obecnie.
Z innej strony, w Europie średniowiecznej zaczęło zanikać niewolnictwo. W każdym razie klasycznych niewolników było mniej.

Uniwersytety (istnieją przecież do dziś), stopnie naukowe, zasady dyskusji, zasady logiki, filozofia, w tym filozofia przyrody, twórcza krytyka Arystotelesa. To jest na pewno bardzo duże osiągnięcie tej epoki.
Średniowiecze miało swoich naukowców: Gerbert z Aurillac, Mikołaj z Oresme, Fibonacci, Ockham, Tomasz z Akwinu
i inni. O tym warto wspomnieć więcej, w części poświęconej temu, co złego jest przypisywane Średniowieczu, całkiem niesłusznie i fałszywie.
Ostoją wiedzy były też klasztory. Może i znane wcześniej choćby w Chinach, ale czy w takiej postaci?

Pierwsza część o średniowieczu

cdn.