Kolka 2017
26.09.2017r.

Kolejna wyprawa autobusem, tym razem trochę bliżej, na odludny cypel.